Fotello is lid van de FNAEM en ondertekenaar van het handvest van goede praktijken dat tot doel heeft een aantal goede praktijken te definiëren op het gebied van de distributie van meubel- en decoratieproducten op internet in samenwerking met de DGCCRF en het ministerie van Handel, om de veiligheid te verbeteren van consumenten die deze producten op internet kopen.

Deze aanbevelingen zijn ingegeven door de wens om op te treden voor transparantie, consumentenvertrouwen en gelijke behandeling tussen het internetkanaal en andere distributiekanalen.