SARL fotello

4, allée Crabbé
67100 Straatsburg, Frankrijk

Vertegenwoordigd door:
De heer François SCHAEFFER

Contact:
Telefoon: 03 67 15 85 97
E-mail: contact@fotello.fr

Vennootschap met een kapitaal van 10 000 euro ingeschreven in het RCS Strasbourg, Frankrijk
N° SIRET 841292584 00015
BTW N° FR38 841292584