Pomiędzy Firmą SAS Fotello, 10 rue de Zurich, 67000 Strasbourg, z Kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek-Strasburg pod numerem 841 292 584, SIRET 841292584 00015, w osobie Pana Francois SCHAEFFERA, jako przewodniczącego, należycie upoważnieni do tego celu. Firma może być załącznik e-mail na następujący adres: contact@fotello.fr. Dalej- "Sprzedawca" lub "Firma", z jednej strony, a osoba fizyczna lub prawna, poprzez zakup produktów lub usług firmy, zwane dalej "Kupujący" lub "Klient", z drugiej strony, został zdemaskowany i uzgodniły, co następuje :

PREAMBUŁA

Firma SAS Fotello jest autorem sugestie dotyczące produktów sprzedawanych przez Internet-strona www www.fotello.fr wyłącznie do docelowego konsumenta. Wykaz i opis usług i produktów oferowanych przez Firmę, można znaleźć na powyższej stronie internetowej.

Artykuł 1 : Przedmiot i postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w zakresie sprzedaży Towarów online, oferowane przez Sprzedawcę. Niniejsze Ogólne Warunki handlowe (agb) mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży dokonanych za pośrednictwem stron internetowych, Firmy, które są integralną częścią Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej. WHIP, obowiązujących wtedy ci, obowiązującym w dniu płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności kilka) poleceń. WARUNKI te dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem : www.fotello.fr . Firma zapewnia również, że ich przyjęcie będzie wyraźnie i bez zastrzeżeń przez WHIP w dolnej części każdej strony. Klikając na przycisk "zamówienie", Klient potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i w razie potrzeby Szczególnych Warunków Sprzedaży, związanych z produktem lub usługą, i akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń. Klient potwierdza, że otrzymał wskazówki i informacje niezbędne do tego, aby upewnić się, adekwatność oferty do swoich potrzeb. Klient oświadcza, że jest w stanie zawrzeć legalnie, zgodnie z prawem francuskim lub prawnie reprezentować osoba fizyczna lub prawna, do której się dąży. Jeśli nie zostanie udowodnione inaczej danych przechowywanych przez Firmę, są dowodem wszystkich transakcji.

Artykuł 2 : Cena

Ceny na produkty sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej podane są w Euro, z uwzględnieniem wszystkich podatków (VAT + inne podatki możliwych) na stronie zamówienia produktów i rozliczeń kosztów na konkretne wysyłki. Dla wszystkich produktów pochodzą z ue i/lub DOM-TOM, cena jest obliczana bez uwzględnienia podatku automatycznie na konto. Celnych lub innych lokalnych podatków lub opłat lub stanu, które mogą być w związku, w niektórych przypadkach. Prawa te nie są w kompetencji Sprzedawcy. Będą na koszt kupującego i na jego odpowiedzialność (oświadczenia, płatność do właściwych organów, itp.). Sprzedawca oferuje jako "kupujący", aby dowiedzieć się o tych aspektach u lokalnych władz, odpowiednie.Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie w przyszłości. Koszty telekomunikacji, niezbędne do uzyskania dostępu do stron Internetowych Firmy pokrywa Klient. Także, w razie potrzeby, koszty wysyłki.

Artykuł 3 : Zawarcie umowy online

Klient musi przestrzegać szereg czynności, które są specyficzne dla każdego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w celu realizacji jego zamówienia. Jednak kroki opisane poniżej, są systematyczne : ➢ Informacje o głównych cechach Produktu ; ➢ Wybór Produktów, w razie potrzeby, jego parametrów i podaniem niezbędnych danych Klienta (dane identyfikacyjne, adres,...) ; ➢ Akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. ➢ Testowanie elementów sterujących i, jeśli to konieczne, poprawić błędy. ➢ Monitoring instrukcje dotyczące płatności i płatności produktów. ➢ Dostawa artykułów spożywczych. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem od płatności, oraz potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie. Otrzyma on kopię .pdf ogólne warunki sprzedaży. Dla produktów dostarczanych taka wysyłka odbywa się na adres wskazany przez Klienta. W celu realizacji zamówienia, oraz zgodnie z artykułem 1316-1 kodeksu cywilnego, zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia jego identyfikację zgodne z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia, na przykład, dla każdego zapytania nienormalne, wykonana w złej wierze lub, aby wszystkie uzasadnione podstawy.

Artykuł 4 : Produkty i usługi

Główne cechy towarów, usług i ich cen, są w dyspozycji kupującego na stronach Internetowych firmy. Klient potwierdza, że otrzymał szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy, a także warunki płatności, dostawy i wykonania umowy. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie Klienta w promocji, dostępnych tylko. W przeciwnym razie, Sprzedawca informuje o tym Klienta. Te dane są do negocjacji, dyskusji i język francuski. Zgodnie z francuskim prawem, są one przedmiotem przeglądu i potwierdzenia w potwierdzeniu zamówienia. Strony zgadzają się, że ilustracje lub zdjęcia towarów oferowanych do sprzedaży nie mają mocy prawnej. Okres ważności oferty Produktów, a także ich cena jest podana na
Strona internetowa Firmy, a także minimalny czas trwania umowy, gdy dotyczą one zapewnienia stałej lub okresowej produktów lub usług. Z wyjątkiem szczególnych warunków, praw przyznanych zgodnie z niniejszymi warunkami-tylko na osobę fizyczną, подписавшее zamówienie (lub osoba posiadająca adres e-mail informacja prasowa). Zgodnie z przepisami ustawy w zakresie przestrzegania i ukrytych wad, Sprzedawca zwraca lub wymiany wadliwych produktów lub nie spełnia
polecenie. Zwrot może być wymagane w następujący sposób : skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres contact@fotello.fr z podaniem wniosku i numer zamówienia, a także odpowiedni produkt w przypadku, gdy kilka produktów były na zamówienie. Po weryfikacji z naszej strony, prosimy wysłać do nas swój produkt. Pod warunkiem, że w ciągu 14 dni nie został przekroczony, i tego, że produkt nie jest używany, i w tym samym stanie, że masz go, zrobimy pełny zwrot zamówienia plus koszty zwrotu w ciągu 10 dni roboczych metodę płatności podczas składania zamówienia.

Artykuł 5 : zastrzeżenie prawa

Produkty pozostają własnością Firmy do całkowitej zapłaty ceny.

Artykuł 6 : Warunki dostawy

W przypadku dostawy i płatności, domyślne, Fotello ma prawo żądać zamówionych towarów. Produkty są dostarczane na adres dostawy, który został podany podczas składania zamówienia i w terminie określonym w produkcie. Termin ten nie obejmuje czas przygotowania zamówienia. Kiedy dostawa wymaga podejmowania spotkania z klientem, Klient zobowiązuje się uczestniczyć, aby otrzymać paczkę. W przypadku opóźnienia dostawy z winy klienta z powodu jego nieobecności, nie może wypowiedzieć sprzedaży. W przypadku dłuższej nieobecności klienta, brak, który zapobiega je od otrzymania przesyłki, klient może być zobowiązany do zapłaty kosztów na nowe dostawy, lub kosztów magazynowania, spowodowane przez jego brak. Gdy Klient zamawia kilka towarów, w tym samym czasie mogą mieć różne terminy dostaw, a więc skierowane są w następujący sposób: lub dostawy, w tym samym czasie, zaledwie wielkości zamówienia, na życzenie klienta, lub dostawy produktów po produkcji, w zależności od dostępności. Domyślnie fotello dostarczy produkty od siebie w zależności od ich dostępności. W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy, Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w sposób i na warunkach określonych w Artykuł 138-2 Kod konsumpcji. Sprzedawca prowadzi to do zwrotu produktu i kosztem " iść ", jeśli istnieje, w warunkach Artykuł 138-3 konsumentów Kodeksu. W tym przypadku tylko zwrot towaru będzie realizowana. Sprzedawca oferuje opcję telefon kontaktowy (koszt lokalnego połączenia z telefonu stacjonarnego) podany w e-mailu potwierdzenia zamówienia do śledzenia zamówienia. Sprzedawca przypomina, że w momencie, gdy Klient wisi posiadania fizycznie produktów, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów mu przekazywane. Klient powinien powiadomić przewoźnika wszelkich rezerw na towar: przy dostawie, Klienta lub odbiorcy Produktów musi być otwarta przesyłki w obecności przewoźnika, aby sprawdzić stan Produktów. W przypadku uszkodzenia w wyniku transportu, Klient powinien zrezygnować z Produktów, uszkodzonych i określić "awaria na awarii" na powrót. Klient jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie (1 dzień roboczy po dostarczeniu) wejść w kontakt z działem Obsługi Klienta, aby Fotello zrobi swoje prawa w odniesieniu do przewoźnika, a z drugiej strony, w przypadku, gdy Produkt jest jeszcze w dyspozycji Klienta, inicjować procedurę zwrotu.

Dostawy i zwrot gratis ograniczone do 1 na zakup. Dalej, będą ponoszone przez klienta.

Artykuł 7 : Dostępność i prezentacji

Zamówienia będą realizowane w granicach od naszych obecnych zapasów lub z uwzględnieniem posiadanych zapasów u dostawców. W przypadku braku towaru na okres dłuższy niż 30 dni, będziesz natychmiast powiadamiani o terminie przewidywalne
wysyłka i zamówienie z tego artykułu, może być odwołany na żądanie. Klient może ubiegać się na tym, aby cena towaru lub jego zwrotu.


Artykuł 8. Płatność

Płatność odbywa się raz do drużyny, w tym dla towarów wcześniejszego zamówienia. Klient może dokonać płatności za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem systemu paypal, apple pay lub amazon pay. Karty wydawane przez banki, na stałe mieszkający poza granicami Francji, powinno być
międzynarodowe karty kredytowe (Mastercard lub Visa).Bezpieczne płatności online za pomocą karty płatniczej odbywa się za pośrednictwem naszego dostawcy płatności. Przesyłane dane są szyfrowane zgodnie z przepisami i nie mogą być uzyskane w czasie transmisji danych w sieci z szyfrowaniem SSL. Po dokonaniu płatności uruchomiony Klient, transakcja została natychmiast zdjęta po sprawdzeniu informacji. Zgodnie z artykułem L. 132-2 pieniężnego i finansowego Kodeksu,
obowiązek zapłacić, dać mapę, jest nieodwołalna. Wyrażania swoich danych bankowych przy sprzedaży, Klient udziela Sprzedającemu usunąć z karty kwotę słowa kluczowe po określonej cenie. Klient potwierdza, że jest właścicielem legalnej karty debetowej, i że ma prawo go używać. W przypadku błędu lub niezdolności do karty debetowej, Sprzedaży natychmiast rozwiązane pełne prawo, a zamówienie zostało anulowane.

Artykuł 9 : Opóźnienia, odwołania i zwroty

Zgodnie z artykułem L. 121-20 Kodu konsumentów " konsument ma terminie czternastu dni, aby skorzystać z prawa do zwrotu bez przyczyny lub płacić kary, za wyjątkiem, jeśli ma to zastosowanie, wydatków na powrót ". "W okresie czasu określonym w
poprzednim ustępie, rozpoczyna się od uzyskania własności lub przyjęciu oferty usług ". Prawo odstąpienia może być zrealizowane, zwracając się do Firmy, ma w następujący sposób : Wprowadź swój wniosek w contact@fotello.fr podając link na zamówienie i produktów, jeśli jest ich kilka. Informujemy Klientów o tym, że
zgodnie z artykułem L. 121-20-2 konsumentów Kodeksu, to prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykorzystane do karty upominkowe, które już są częściowo lub całkowicie. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w określonym terminie, cena i koszty zakupionych towarów
wysyłki zostaną zwrócone, a także wydatki na powrót. Zwrot produktów odbywa się w stan oryginalny i kompletny (opakowanie, akcesoria, instrukcje,...), tak, że mogą one być recommercialisés nowy, jeśli nie jest to przypadek Fotello zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu, i żądanie zwrotu pieniędzy; muszą dołączyć kopię dowodu zakupu. Zgodnie z przepisami prawa, znajdziesz w dziale "pytania i pomoc" formy typu odmowy skierować nas na adres : contact@fotello.fr lub w siedzibie firmy 10 rue de Zurich 67000 Strasbourg listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Procedura wykupu : 10 dni roboczych od daty otrzymania formularza i/lub produktów w sposób, który został użyty przy zakupie.

Tylko produkty, które nie zostały spersonalizowane (konkretny rozmiar, kolor ramy, kolor podłokietników, kolor tkaniny itp.

Artykuł 10 Gwarancji

Zgodnie z ustawą, Sprzedawca ponosi dwie gwarancji : zgodność w odniesieniu do ukrytych wad produktów. Sprzedawca zwraca kupującemu lub wymiana na produkty, najwyraźniej, jest uszkodzony lub nie do wykonania zamówienia. Wniosek o zwrot musi odbywać się w następujący sposób : Wysyłanie wiadomości e-mail ze zdjęciem, numer zamówienia i szczegółowo wadliwego produktu. Sprzedawca przypomina o tym, że użytkownik : - w ciągu 2 lat od momentu wydania dobrze, aby działać od Sprzedawcy - co on może wybrać wymiany lub naprawy towaru, pod warunkiem
warunków określonych w art. najwyraźniej, wadliwe lub nie spełniają, że jest on zwolniony udowodnić istnienie niezgodności nieruchomości w ciągu sześciu miesięcy od daty wystawienia dobrze. Konsument może również stwierdzić, gwarancji od wad ukrytych, rzecz jest sprzedawana w rozumieniu artykuł 1641 kodeksu cywilnego i w tym przypadku może on wybrać między rozdzielczością sprzedaży lub obniżenia ceny sprzedaży (w postanowieniami artykułów 1644 Kodeksu Cywilnego). Dodatkowe gwarancje : W zależności od producenta okres gwarancji może zostać zwiększona lub paszport producenta.

Artykuł 11 : Roszczenia

W razie potrzeby Kupujący może okazać wszelkie roszczenia, zwracając się do firmy, dane kontaktowe poniżej-mail contact@fotello.fr, telefon 03 67 15 85 97 lub pocztą do 10 rue de zurich 67000 Strasbourg.

Artykuł 12 : własność

Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, teksty lub w ogóle wszelkie informacje obiektu prawa własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością sprzedawcy. Przeniesienie praw własności odbywa się przez OWU. Każde całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych produktów niezależnie od przyczyny, jest surowo zabronione.

Artykuł 13 : Siła wyższa

Wykonanie zobowiązań sprzedającego w perspektywie aktualnych zawieszone w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej, które uniemożliwiają wykonanie. Sprzedawca informuje klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia (wojny, strajki, zamieszki, zamieszki społeczne, klęski żywiołowe), jak to możliwe.

Artykuł 14 : nieważność i zmiana umowy

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy zostały odwołane, taka nieważność nie powoduje nieważności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Każda zmiana zobowiązań umownych jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej umowy i podpisane.

Artykuł 15 : "Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o informatyce i Wolności od 6 stycznia 1978, masz prawo na żądanie, dostęp, zmiana, zastrzeżenia i poprawiania swoich danych osobowych. Stosując się do tych ogólnych warunków sprzedaży, zgadzasz się z tym, że zbieramy i wykorzystujemy te dane do wykonania niniejszej umowy. Wpisując swój adres e-mail na jednej ze stron internetowych naszej sieci, będziesz otrzymywać e-maile zawierające informacje i oferty promocyjne w odniesieniu do produktów, opublikowanych w
Firmy i jej partnerów. Możesz wypisać się w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na link w końcu nasz e-mail, lub kontakt z menedżerem leczenia (Firmy) list-RAR. Wykonujemy na wszystkich naszych stronach internetowych śledzenia obecności.
Do tego celu używamy narzędzia takie jak Google analytics, shopify.

Artykuł 16 ograniczenia odpowiedzialności

To stanowi jedno ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego w celu realizacji usług, który będzie ograniczać kwoty zakupu, że klient zrobił, i do którego, którzy chcą przyciągnąć do odpowiedzialności SAS Fotello.

Artykuł 17 : Prawo, prawo

Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, w nim wymienionych, podlegają francuskiemu prawu.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password