Tussen het Bedrijf SAS Fotello, 10 rue de Zürich, 67000 Straatsburg, frankrijk, met een maatschappelijk Kapitaal van 20 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Straatsburg onder nummer 841 292 584, SIRET 841292584 00015, vertegenwoordigd door de Heer Francis SCHAEFFER, in de hoedanigheid van voorzitter, daartoe naar behoren gemachtigd, voor de toepassing hiervan. Het bedrijf kan gecontacteerd worden via e-mail op het volgende adres: contact@fotello.fr. Hierna genoemd de "Verkoper" of de "Onderneming" aan de ene kant, en de persoon of entiteit die via de aankoop van producten of diensten van de vennootschap, hierna te noemen "Koper" of "de Klant" aan de andere kant, Het is blootgesteld en zijn overeengekomen als volgt :

INLEIDING

De SAS bedrijf Fotello is de auteur van het aanbod van koop-op de verkoop van producten via haar Internet site www.fotello.fr uitsluitend de bestemming van de consument. De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die worden aangeboden door de Vennootschap kunnen geraadpleegd worden op de website.

Artikel 1 : Doel en algemene bepalingen

De onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen uit de online-verkoop van de Producten aangeboden door de Verkoper. De huidige Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de Internet sites van het Bedrijf dat zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment door de publicatie van een nieuwe versie op haar website. De voorwaarden die van toepassing zijn die van kracht zijn op de datum van de betaling (of de eerste betaling als meerdere betalingen) van de bestelling. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op het volgende adres : www.fotello.fr . Het Bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie moet worden duidelijk en zonder voorbehoud, door de invoering van de GCS beschikbaar in de onderkant van elke pagina. Door te klikken op "plaats mijn bestelling", is de Klant verklaart kennis te hebben kennis genomen van de huidige Algemene Voorwaarden, en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden van Verkoop met betrekking tot een product of een dienst, en te aanvaarden, zonder beperking of kwalificatie. De Klant erkent dat hij heeft geprofiteerd van het advies en de informatie die nodig is om te zorgen voor de toereikendheid van het aanbod zijn behoeften. De Klant verklaart kennis te worden in staat om het contract juridisch in het kader van de wetten van frankrijk, of geldig vertegenwoordigen de persoon of entiteit die is gepleegd. Tenzij het tegendeel is bewezen de informatie opgenomen door het Bedrijf vormen het bewijs van alle transacties.

Artikel 2 : Prijs

De prijzen van de verkochte producten via de website worden aangegeven in Euro met alle taksen inbegrepen (BTW + andere belastingen) op de bestel pagina van het product, en met uitsluiting van de kosten die specifiek zijn voor de scheepvaart. Voor alle producten die worden geleverd buiten de europese Unie en/of DOM-TOM, de prijs wordt berekend na aftrek van belastingen automatisch op de factuur. Van douanerechten of andere lokale belastingen of rechts van de invoer of de belastingen van de staat waarschijnlijk worden gevraagd in sommige gevallen. Deze rechten en sommen vallen niet onder de bevoegdheid van de Verkoper. Ze zal onder de verantwoordelijkheid van de koper en onder haar verantwoordelijkheid (declaraties, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper is gevraagd als de koper te informeren over deze aspecten met de lokale autoriteiten.Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment voor de toekomst. De telecommunicatie kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Internet sites van het Bedrijf zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. Indien van toepassing, de kosten van aflevering.

Artikel 3 : Totstandkoming van de overeenkomst online

De Klant zal hebben voor het volgen van een serie van stappen die specifiek zijn voor elk Product dat wordt aangeboden door de Verkoper in staat zijn tot het verrichten van zijn bestelling. Echter, de stappen die hieronder beschreven worden systematisch uitgevoerd : ➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het Product ; ➢ de Selectie van het Product, als een van de opties en de vermelding van de essentiële gegevens van de Opdrachtgever (identificatie, adres,...) ; ➢ Aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden. ➢ Verificatie van de elementen van de bestelling en, in voorkomend geval, de correctie van fouten. ➢ Follow-up instructies voor de betaling en de betaling van de producten. ➢ De levering van de producten. De Klant ontvangt dan e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, alsook een bevestiging van de ontvangst van de bestelling te bevestigen. Hij ontvangt een kopie .pdf van deze algemene voorwaarden van de verkoop. Voor de geleverde producten, is deze levering zal worden naar het door de Klant opgegeven adres. Ten behoeve van een goede uitvoering van de opdracht en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het burgerlijk Wetboek, de Klant verbindt zich ertoe om zijn identificerende informatie van waar was. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld, een abnormale verzoek, te kwader trouw of voor enige legitieme reden.

Artikel 4 : Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, de diensten en de bijbehorende prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. Cliënt erkent dat de klant heeft ontvangen een gedetailleerde kosten van aflevering alsmede de voorwaarden van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. De Verkoper verbindt zich tot het leveren van de Klant om binnen de perken van de beschikbare voorraad. Bij gebreke daarvan is de Verkoper zal de Klant informeren. Deze contractuele informatie wordt gepresenteerd in detail en in de franse taal. Volgens de franse wet, zijn zij onderworpen aan een samenvatting en een bevestiging van de validatie van de bestelling. De partijen komen overeen dat de illustraties of foto ' s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde. De duur van de geldigheid van het aanbod van de Producten en hun prijs wordt bepaald op de
website van de Vennootschap, alsook de minimale duur van de voorgenomen overeenkomst, wanneer zij voeren een voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. Behalve onder bepaalde voorwaarden, de rechten die hieronder worden verleend, zijn uitsluitend de natuurlijke persoon die de ondertekening van de bestelling (of de persoon die in het bezit van het e-mailadres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van compliance en verborgen gebreken, zal de Verkoper een terugbetaling of omruiling van het defecte producten of niet overeenstemt met de
opdracht. De terugbetaling kan worden aangevraagd op de volgende manier : neem contact met ons op via e-mail op het adres contact@fotello.fr door vermelding van uw verzoek en ordernummer en het product in kwestie als er meerdere producten worden opgenomen op de bestelling. Na controle door ons, stuur ons uw product. Op voorwaarde dat de termijn van 14 dagen niet is overschreden en dat het product ongebruikt is en in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen, zullen wij een volledige terugbetaling van uw bestelling, plus terug betaling binnen een termijn van 10 werkdagen, door de middelen van betaling gebruikt tijdens het bestellen.

Artikel 5 : eigendom reserve Component

De producten blijven de eigendom van de Firma tot aan de integrale betaling van de prijs.

Artikel 6 : Termijnen van levering

In geval van levering en de standaard van betaling, Fotello is gerechtigd om de door u bestelde producten. De producten worden geleverd op het adres dat is opgegeven in de volgorde en binnen de periode vermeld op de produktfiche. Deze termijn wordt geen rekening gehouden met de periode van voorbereiding van de bestelling. Wanneer de levering vereist een afspraak met de klant, verbindt de Klant aanwezig te zijn om het perceel te ontvangen. In het geval van te late levering toe te rekenen aan de klant wegens zijn afwezigheid, het niet in staat zal zijn aan de kaak stellen van de verkoop. In het geval van een langere afwezigheid van de klant, een afwezigheid die voorkomt dat de levering van de bestelling, kan de klant verplicht worden tot het betalen van de kosten van een nieuwe levering of opslag van de kosten veroorzaakt door zijn afwezigheid. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijkertijd kunnen verschillende levertijden en daarom geleid volgens de volgende procedures: ofwel een levering op dezelfde tijd het geheel van de order op verzoek van de klant, of de levering van de producten nadat de producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Standaard fotello de producten leveren de ene na de andere in functie van hun beschikbaarheid. In geval van vertraging in de verzending of levering, de Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden in de voorwaarden omschreven in Artikel L 138-2, van het Wetboek van de consumptie. De Verkoper zal dan restitutie van het product en andere kosten " in te gaan ", als die er is, in de zin van Artikel L 138-3 van het franse Wetboek van consumptie. In dit geval, alleen de vergoeding van het product zal worden gemaakt. De Verkoper levert een punt van contact telefoon (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) aangegeven in de bevestigingsmail van de bestelling uw bestelling volgen. De Verkoper wijst erop dat op het moment dat de Klant hangt het bezit van de fysieke producten, de risico ' s van verlies van of schade aan de producten worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te melden bij de vervoerder van enig voorbehoud met betrekking tot het geleverde product: tijdens de levering, de Opdrachtgever of de ontvanger van de Producten zal open het pakje in de aanwezigheid van de transporteur, om te verifiëren of de staat van de Producten. In het geval van schade als gevolg van het transport, moet de Klant weigert de Producten die beschadigd en schrijven "geweigerd voor schade" aan de rechterkant van terug. De Klant moet in de kortste tijd (1) werkdagen na aflevering) om in contact te komen met de klantenservice, zodat Fotello van uitoefening van haar rechten jegens de vervoerder en aan de andere kant, in het geval dat het Product is nog steeds in het bezit van de Klant, start met de terugkeer.

Levering en gratis retourzending zijn beperkt tot 1 per aankoop. Buiten dat, ze zal onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7 : Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze voorraad strekt of onder voorbehoud van de voorraad bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode langer dan 30 werkdagen is, wordt u onmiddellijk in kennis gesteld van de te voorziene vertragingen
van levering en de bestelling van dit artikel kan worden opgezegd op verzoek. De Klant kan de aanvraag van een krediet voor het bedrag van het artikel of een terugbetaling.


Artikel 8 : Betaling

De betaling is direct opeisbaar is met de bestelling, met inbegrip van producten die worden in preorder. De Klant kan de betaling per creditcard, via paypal, apple betalen of amazon betalen. De kaarten uitgegeven door banken die buiten Frankrijk moeten verplichtend voorgeschreven worden
internationale bank cards (Mastercard of Visa).On-line beveiligde betaling met credit card wordt gedaan door onze payment service provider. De informatie die is gecodeerd in de regels van de kunst en kan niet gelezen worden tijdens het transport over het netwerk versleuteld met SSL. Zodra de betaling is geïnitieerd door de Klant, de transactie wordt onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. In overeenstemming met artikel L.-code door artikel 132-2 van het franse monetaire en financiële Wetboek,
de verplichting tot het betalen van gegeven door middel van de kaart is onherroepelijk. Bij het verstrekken van hun bancaire informatie op het moment van de verkoop, de Klant machtigt de Verkoper te debiteren van hun kaart voor het bedrag van de opgegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij / zij is de juridische eigenaar van de creditcard worden afgeschreven en dat het wettelijk recht om gebruik van te maken. In het geval van een fout, of het onvermogen om het opladen van de kaart, is de Koop onmiddellijk geannuleerd door de wet en de bestelling geannuleerd.

Artikel 9 : Termijn van intrekking en terugbetalingen

In overeenstemming met artikel L. 121-20 van het Wetboek van consumptie, " de consument beschikt over een termijn van veertien dagen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, zonder te rechtvaardigen redenen, noch boete te betalen, behoudens, in voorkomend geval, van de kosten van terugkeer ". "De termijn, bedoeld
het vorige lid wordt uitgevoerd met ingang van de ontvangst van de goederen of van de aanvaarding van het aanbod voor de levering van diensten ". Van het herroepingsrecht gebruik kan worden uitgeoefend door contact met het Bedrijf als volgt : Voer uw aanvraag naar contact@fotello.fr in de vermelding van de referentie van uw bestelling en de producten betrokken zijn, zijn er verschillende. Graag informeren wij Klanten die
in overeenstemming met artikel L. 121-20-2 van het Wetboek van consumptie, is dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de kaarten van de gift al gebruikt of gedeeltelijk of geheel. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, de prijs van de ingekochte producten en de kosten
de scheepvaart zal worden terugbetaald en de retour verzendkosten. Geretourneerde producten moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, handleiding,...), zodat ze kunnen worden recommercialisés in een nieuwe lidstaat, indien dit niet het geval is Fotello behoudt zich het recht voor zaken niet te aanvaarden, het rendement en de terugbetaling verzoek; zij moeten vergezeld gaan van een kopie van het bewijs van aankoop. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, vindt u in het gedeelte "FAQ en help" in de vorm van het type van opname contact met ons opnemen op het volgende adres : contact@fotello.fr of op de zetel van de vennootschap op 10, rue de Zürich 67000 Straatsburg, in de aanbevolen met bericht van ontvangst.
Procedure voor terugbetaling : 10 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het formulier en/of de producten door de middelen die worden gebruikt bij de aankoop.

Alleen producten die niet gepersonaliseerd zijn (bepaalde afmetingen, kleur van het frame, kleuren van de armleuningen, kleur van de stof, enz.

Artikel 10 : Garanties

In overeenstemming met de wet, de Verkoper heeft twee waarborgen : naleving en de verborgen gebreken van de producten. De Verkoper vergoedt koper of ruilen blijkbaar defecte producten of niet conform de bestelling zijn uitgevoerd. De aanvraag tot terugbetaling moet worden gemaakt op de volgende manier : Stuur een e-mail met foto, bestelnummer en de gegevens van het defecte product. De Verkoper herinnert de consument : - heeft een periode van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen om actie te ondernemen op namens de Verkoper dat hij kan kiezen tussen vervanging en reparatie van de woning onder voorbehoud
van de voorwaarden voorzien door art. blijkbaar defect is of niet past - het is verstrekt om het bewijs van het bestaan van de niet-naleving tijdens de zes maanden die volgt op de levering van de goederen. De consument kan ook een claim onder de garantie tegen verborgen gebreken van de zaak verkocht, in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en, in dit geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de koop of vermindering van de verkoopprijs (de bepalingen van de paragrafen 1644 van het Burgerlijk Wetboek). Aanvullende waarborgen : volgens de fabrikant is de periode van gewaarborgd kan worden verlengd, of de fabrikant van de kaart.

Artikel 11 : Klachten

Indien van toepassing, de Koper kan elke klacht door contact met het bedrijf op de volgende coördinaten mail contact@fotello.fr, telefoon 03 67 15 85 97 of mail, op 10, rue de zürich 67000 Straatsburg.

Artikel 12 : intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video ' s, teksten of, meer algemeen, alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten is uitgevoerd door de GTC. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van dergelijke goederen om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 13 : overmacht

De nakoming van de verplichtingen van de verkoper voor de termijn hiervan dient te worden opgeschort in geval van het optreden van een toevallige gebeurtenis of overmacht die zou verhinderen dat de uitvoering. De verkoper zal de klant in kennis stellen van het zich voordoen van een gebeurtenis (oorlog, staking, rellen, burgerlijke onrust, natuurrampen) zo spoedig mogelijk.

Artikel 14 : nietigheid en wijziging van de overeenkomst

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, deze nietigheid niet leiden tot de nietigheid van de overige bepalingen die onverkort van kracht blijven tussen de partijen. Een contract wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de partijen.

Artikel 15 : Bescherming van de persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Wet Informatique et Libertes van 6 januari 1978, heeft u het recht om de query, toegang, wijziging, bezwaar en rectificatie van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Door vast te houden aan deze voorwaarden, stemt u in met het verzamelen en het gebruik van deze gegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst. Door het invoeren van uw e-mail adres op één van de sites in ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en aanbiedingen met betrekking tot producten, gepubliceerd door het
Vennootschap en haar partners. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Je hoeft alleen te klikken op de link aan het eind van onze e-mails, of neem contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking (de "Bedrijf") bij brief RAR. We uitvoeren op al onze sites, follow-up van op aanwezigheid.
Hiervoor gebruiken we tools zoals Google analytics, shopify.

Artikel 16 beperking van aansprakelijkheid

Er wordt gesteld dat een clausule beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de realisatie van de dienst: het zal worden beperkt tot het bedrag van de aankoop die de klant gemaakt en waarvoor zij wensen om te zetten in de vraag van de verantwoordelijkheid van de SAS Fotello.

Artikel 17 : toepasselijk Recht

Alle bepalingen die in de algemene voorwaarden van de verkoop, alsmede alle activiteiten van koop en verkoop wordt verwezen, zullen worden onderworpen aan het franse recht.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password